Stretnutie s rodinami nepočujúcich detí

16.9.2017  zástupca APPVI prezentoval rodičom detí so zdravotným znevýhodnením, že môžu nájsť kontakty na poskytovateľov včasnej intervencie na tejto webovej stránke.

Viac ako 50 rodín s súčasne odnieslo so sebou zoznam všetkcýh 22 poskytovateľov SVI vrátane kontaktov.