Publikácia Odporúčané postupy včasnej intervencie: Príručka pre odborníkov.

Prinášame Vám slovenský preklad prvej ucelenej publikácie o včasnej intervencii a sprevádzaní rodiny dieťaťa s rizikovým vývinom, zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením v ranom veku. Pôvodom portugalská publikácia, samotnými autormi označovaná primárne ako praktická príručka včasnej intervencie, ponúka odbornej verejnosti, ako aj tvorcom sociálnych politík systémový pohľad na včasnú intervenciu v širšom kontexte.


Portugalsko je jednou z mála európskych krajín, v ktorej je možné v priebehu štyridsiatich rokov pozorovať proces zavedenia systémových zmien v oblasti včasnej intervencie. V tejto neveľkej európskej krajine sa spoločným úsilím poskytovateľov včasnej intervencie, akademikov a politikov podarilo dosiahnuť zásadné zmeny v oblasti včasnej intervencie. Kľúčové princípy systémovej zmeny včasnej intervencie sú predstavené v tejto publikácii.


Slovenský preklad publikácie vznikol v rámci projektu AGORA, ktorý v rokoch 2018 – 2021 realizovali európske asociácie EASPD a EURLYAID v spolupráci s národnými partnerskými organizáciami v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku za podpory dánskej nadácie VELUX (viac na www.eci-agora.eu)
Slovenský preklad publikácie Odporúčané postupy včasnej intervencie: Príručka pre odborníkov nájdete tu.