Pozvánka na online vzdelávanie pre poskytovateľov včasnej intervencie na tému: Smerujeme k inklúzií.

Vážení poskytovatelia včasnej intervencie,

radi by sme Vás pozvali na online vzdelávací webinár, ktorý sa bude konať v januári 2024 na tému:

Smerujeme k inklúzií

Webinár sa uskutoční: 29. 01. 2024  v čase od 13.30 – 15.30 hod. prostredníctvom Zoom platformy.

Lektorka ponúkne komplexný pohľad i východiska inklúzie. Súčasť webinára sú konkrétne materiály,  príručky i prístupy aplikovateľné v praxi. 

Webinárom nás bude viesť PhDrTerézia DrdulováMBA

Terézia Drdulová je špeciálna pedagogička, supervízora a riaditeľka CVI Trnava. 

Dlhodobo pôsobí v inkluzívnom vzdelávaní a je spoluautorkou Metodickej príručky pre asistentov s názvom Asistenčné činnosti. 

Pre prihlásenie, prosím vyplňte dotazník (pre každého účastníka zvlášť) na tomto linku:

https://forms.gle/MdncMnWkoDCfhdWJ6

Prihlášku je potrebné vyplniť do 26. 01. 2024

Maximálny počet účastníkov na 1 stretnutí je 20 (v prípade väčšieho záujmu, bude viac podujatí s rovnakým  zameraním)

cena pre členov APPVI:         20 eur/účastník

cena pre nečlenov APPVI:     40 eur/účastník

Webinár je súčasťou programu online vzdelávania pre poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizuje Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

Tešíme sa na Vašu účasť.