Pozvánka na online vzdelávanie pre poskytovateľov včasnej intervencie –  APRÍL

V mesiaci apríl sa uskutoční webinár na tému:  Aký prístup vnímajú rodiny s deťmi s postihnutím ako najviac podporný. Webinár je súčasťou programu online vzdelávania pre poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizuje Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

Podujatie sa bude konať dňa 21.4.2022 v čase od 14.00 – 16.00 hod.

Cieľom webinára je zameranie sa na niekoľko kľúčových faktorov, ktoré vplývajú na to, či dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím v konečnom dôsledku zotrvá v pôvodnej rodine, lebo je možná jeho inštitucionalizácia v špeciálnej skupine v CDR (bývalý detský domov). Medzi spomínané kľúčové faktory patria: vytvorenie vzťahovej väzby, podpora rodiny a širšieho okolia, zmocňovanie rodičov.

Webinár je obsahovo postavený na výsledkoch dizertačnej práce Mgr. Vladislava Mateja, PhD. s témou: „Včasná intervencia pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím ako jedna z možností deinštitucionalizácie“.

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete TU