Druhové štandardy kvality pre SVI

Podobne ako iní poskytovatelia sociálnych služieb, aj poskytovateľ SVI je povinný dodržiavať kritériá kvality uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnych službách. APPVI chce napomôcť poskytovateľom pri príprave ich vlastnej dokumentácie potrebnej pre SVI.

Na začiatku júla sa stretla 10 členná pracovná skupina, ktorá začala prípravu druhových štandardov kvality, ktoré tvoria odporúčací rámec pre poskytovateľov SVI a zostávajú dokumentom otvoreným pre úpravy na základe podnetov z praxe.