Aby rodiny vedeli o včasnej intervencii

Asociácia pripravila stretnutie s médiami. Informovali sme o službe včasnej intervencie a súčasnom stave jej poskytovania. K 1.6.2017 je na Slovensku 20 organizácií, ktoré poskytujú včasnú intervenciu. Podporujú približne 500 rodín. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Výsledkom sú nasledovné mediálne výstupy: