Včasná intervencia

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením a to počas prvých 7 rokov jeho života.

APPVI prináša dôkazy a rokuje s kompetentnými v záujme lepšej dostupnosti služby včasnej intervencie a podporuje jej poskytovateľov v záujme poskytovať rodinám čo najkvalitnejšiu sociálnu službu včasnej intervencie.

Poskytovatelia a podporovatelia včasnej intervencie sa môžu prihlásiť za člena APPVI formou prihlášky zverejnenej na tejto stránke.

Aktuality

štvrtok, december 21, 2017

NR SR prijala novelu zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorá platí od 1.1.2018.

Pre sociálnu službu včasnej intervencie sa mení predovšetkým skutočnosť, že financovanie SVI vyššími územnými celkami je obligatórne.

Zmeny v obsahovej stránke platné od januára nájdete tu:  Zmeny legislativa SVI od 2018.

piatok, október 06, 2017

Seminár na tému „Štandardy kvality SVI“.

V Liptovskom Mikuláši sme 16.10.2017 pripravili seminár o podmienkach kvality pre poskytovanie služby včasnej intervencie.   Seminár viedol PHDr. Miroslav Cangár, PhD. a konzultovali sme s ním metodiku SVI a druhové štandardy kvality SVI, ktoré APPVI vypracovala.
Hlavným mottom bolo: kvalita poskytovanej včasnej intervencie je miera zhody potrieb rodín detí so zdravotným postihnutím a schopnosti ich napĺňať poskytovateľom včasnej intervencie.  

 

utorok, október 03, 2017

17.10. sme sa stretlo 33 členov APPVI a zástupcov vyšších územných celkov na 2. valnom zhromaždení APPVI.

Podali sme správu o stave sociálnej služby včasnej intervencie, informácie o zmenách v novele zákona o sociálnych službách platných od 1.1.2018 a zdieľali sme metodiku SVI, ktorú vytvorili poskytovatelia SVI.

Valné zhromaždenie poverilo APPVI na rok 2018 – rozvíjať spoluprácu s VÚC, MPSVaR a podporovateľmi pre lepšiu a dostupnejšiu službu včasnej intervencie.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a príspevky do diskusie.

pondelok, október 02, 2017

20.9.2017 sa v Trenčíne stretlo 37 zástupcov 17 poskytovateľov (z aktuálnych 22). Počas stretnutia poskytovatelia v pracovných skupinách zdieľali svoje skúsenosti v konkrétnych fázach postupu práce. Diskusia o mapovaní potrieb, tvorbe individuálnych plánov a sprevádzaní rodín medzi jednotlivými individuálnymi plánmi.

Konsenzuálne sa poskytovatelia zhodli na Metodike práce s rodinou, ktorú APPVI spracovala na základe výstupov pracovných skupín a následne 29.9.2017 rozdistribuovala všetkým poskytovateľom.

Záujem o členstvo

Podporte nás

Sme občianske združenie, ktoré hľadá dialóg so samosprávnymi krajmi a ministerstvami pre dostupnosť a rozvoj kvality služby včasnej intervencie na Slovensku. Organizujeme pre poskytovateľov a spolupracujúcich odborníkov vzdelávania a metodické stretnutia poradcov včasnej intervencie.

Aby rodiny detí so zdravotným postihnutím mali kdekoľvek na Slovensku tím ľudí, ktorý im pomôže vysporiadať sa s náročnou situáciou po narodení dieťaťa so ZP a začleniť sa do spoločnosti.

Budeme radi, ak nám aj vy pomôžete.

2 percenta

Dve percentá z dane

Budeme radi, ak sa rozhodnete poslať 2% z dane práve nášmu inštitútu.

Údaje, ktoré potrebujete vedieť o príjemcovi:

Názov: Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Sídlo: Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
IČO: 506 262 56
Právna forma: občianske združenie

vklad

Vklad alebo prevod na účet

Podporiť nás môžete aj priamym vkladom na účet:

Fio banka a.s.

SK02 8330 0000 0029 0129 7605

Poskytovatelia

Mapa poskytovateľov včasnej intervencie s kontaktmi


Kontakty

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Záhradnícka 70
​82​1 08 Bratislava

Telefón: 0911 74 71 88
E-mail: info@asociaciavi.sk

Predsedníčka

PhDr. Erika Tichá, PhD.
Telefón: 0905 854 181
E-mail: ticha@asociaciavi.sk

Podpredseda

Mgr. Vladislav Matej
Telefón: 0903 493 037
E-mail: matej@socia.sk

Tajomníčka

Monika Fričová
Telefón: 0911 74 71 88
E-mail: info@asociaciavi.sk