Webinár: Zmeny v systéme poradenstva a v školskom zákone

Vážení poskytovatelia včasnej intervencie,

radi by sme Vás pozvali na online vzdelávací webinár, ktorý sa bude konať v októbri na tému:

Zmeny v systéme poradenstva a v školskom zákone

Webinár sa uskutoční: 23.10. 2023  v čase od 13.30 – 15.30 hod. prostredníctvom Zoom platformy.

Transformácia zariadení poradenstva a prevencie znamená nové prerozdelenie kompetencií medzi zariadeniami poradenstva a prevencie. Zmenou školského zákona sa zaviedli podporné opatrenia. Kto ich môže navrhnúť? Kto o nich rozhoduje? 

Lektorka vás tiež oboznámi s možnosťami podpory dieťaťa

Webinárom nás bude viesť PhDrTerézia DrdulováMBA

Terézia Drdulová je špeciálna pedagogička, supervízora a riaditeľka CVI Trnava. 

Dlhodobo pôsobí v inkluzívnom vzdelávaní a je spoluautorkou Metodickej príručky pre asistentov s názvom Asistenčné činnosti. 

Prevedie vás zmenami a odpovie na vaše otázky z praxe. 

Pre prihlásenie, prosím vyplňte dotazník (pre každého účastníka zvlášť) na tomto linku:

https://forms.gle/E5n1ZcKWxoACyc5N7

Prihlášku je potrebné vyplniť do 19. 10. 2023

Maximálny počet účastníkov na 1 stretnutí je 20 (v prípade väčšieho záujmu, bude viac podujatí s rovnakým  zameraním)

cena pre členov APPVI:         15 eur/účastník

cena pre nečlenov APPVI:     30 eur/účastník

Webinár je súčasťou programu online vzdelávania pre poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizuje Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

Tešíme sa na Vašu účasť.