Valné zhromaždenie

25.1.2017 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie APPVI. Členmi sa stalo 15  poskytovateľov a 15 podporovateľov včasnej intervencie.