Tvorba metodiky práce s rodinou v SVI

20.9.2017 sa v Trenčíne stretlo 37 zástupcov 17 poskytovateľov (z aktuálnych 22). Počas stretnutia poskytovatelia v pracovných skupinách zdieľali svoje skúsenosti v konkrétnych fázach postupu práce. Diskusia o mapovaní potrieb, tvorbe individuálnych plánov a sprevádzaní rodín medzi jednotlivými individuálnymi plánmi.

Konsenzuálne sa poskytovatelia zhodli na Metodike práce s rodinou, ktorú APPVI spracovala na základe výstupov pracovných skupín a následne 29.9.2017 rozdistribuovala všetkým poskytovateľom.