Spolupráca s CŠPP pri tvorbe štandardov služby raného poradenstva v CŠPP

6.6. 2017 sa v Poprade stretli odborníci CŠPP z rôznych miest Slovenska spolu so zástupcami rodín detí zdravotným znevýhodnením, nakoľko si všetci uvedomujú nevyhnutnosť siete CŠPP, kde by deti so ZP dostávali už v ranom veku vhodnú stimuláciu na pravidelnej báze.
Vznikla pracovná skupina na sformulovanie štandardov služby raného poradenstva v CŠPP. Predsedníčka APPVI – PhDr. Tichá odprezentovala relevantnosť dostatočnej podpory pre dieťa so ZP a jeho rodinu. Jednou z ciest je spolupráca poskytovateľov včasnej intervencie a CŠPP, kde dieťa dostane diagnostiku,  dostatok odborného poradenstva a vhodnú formu stimulácie.
Jej príspevok bol:  PODPORA RODINY V KOMPETENCII ODBORNÍKOV CVI A CŠPP