Spolupráca s BBSK

APPVI sa podieľa na rozvoji dostupnosti a kvality služby včasnej intervencie aj spoluprácou so všetkými samsoprávnymi krajmi v SR.


Župan banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, predsedníčka APPVI Erika Tichá a riaditeľ Nadácie SOCIA Vladislav Matej podpísali 14.marca 2019 Memorandum o spolupráci. Predmetom spolupráce bude príprava a realizácia zabezpečenia kvalitných a dostupných služieb včasnej intervencie vo všetkých okresoch BBSK.

Súčasťou spolupráce bude vypracovanie štandardov kvality SVI pre registráciu SVI, vypracovanie analýzy dostupnosti SVI v kraji a finančnej analýzy, vyhlásenie výzvy pre MVO navýber poskytovateľov SVI, zabezpečenie vzdelávanai pracovníkov SVI, poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva u poskytovatovateľov SVI v BBSK.