2. Valné zhromaždenie

17.10. sme sa stretlo 33 členov APPVI a zástupcov vyšších územných celkov na 2. valnom zhromaždení APPVI.

Podali sme správu o stave sociálnej služby včasnej intervencie, informácie o zmenách v novele zákona o sociálnych službách platných od 1.1.2018 a zdieľali sme metodiku SVI, ktorú vytvorili poskytovatelia SVI.

Valné zhromaždenie poverilo APPVI na rok 2018 – rozvíjať spoluprácu s VÚC, MPSVaR a podporovateľmi pre lepšiu a dostupnejšiu službu včasnej intervencie.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a príspevky do diskusie.