Online konferencia: Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy

Súčasná doba priniesla celej spoločnosti mnoho výziev.
O aktuálních trendoch v podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením budú diskutovať odborníci z viacerých krajín sveta na online konferencii Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy,  ktorá sa uskutoční 24.2.2022 od 10:00–13:00 hod pod záštitou EURLYAID.

Online konferencia predstaví súčasné paradigmy včasnej intervencie v kontexte aktuálnej situácie. Kľúčovú prezentáciu Evidence base: ako si vybrať a používať efektívne stratégie vo včasnej intervencii  prednesie Tim Moore, popredný austrálsky odborník na včasnú intervenciu  a detský vývoj.  

Metodické zmeny v podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením v dobe celosvetovej pandémie predstaví Jitka Barlová a Petra Mertlová, zo Společnosti pro ranou péči.

Siegfried Holzschuster, odborníkom na management sociálnych služieb, člen rady Európskeho združenia pre včasnú intervenciu EURLYAID, predstaví aktivity združenia, súčasnú paradigmu včasnej intervencie, ktorá vychádza predovšetkým z prístupu orientovaného na rodinu.

Naživo vysielaná diskusia všetkých odborníkov sa zameria na vízie včasnej intervencie do budúcna a na výzvy, ktoré môžeme očakávať.

Účasť na konferencii je bezplatná – podmienkou je len registrácia.

Prihlásiť sa môžete na: https://www.eci2020prague.org/