Hľadáme, čo spája poskytovateľov pri poskytovaní SVI

Jednou z priorít APPVI je zdieľanie skúseností poskytovateľov a zblíženie metodických postupov jednotlivých poskytovateľov včasnej intervencie, aby deti so ZP a ich rodiny dostávali podobný štandard sociálnej služby včasnej intervencie (ďalej len SVI) kdekoľvek na Slovensku.

Vycestovali sme za poskytovateľmi do Prešova, Žiliny a Bratislavy (8.6.2017 Prešov, 9.6.2017 Žilina, 15.6.2017 Bratislava). Poskytovatelia sa zhodli na základnom postupe práce a bolo veľmi pozitívne, že v diskusii o potrebách jednotlivých členov rodiny boli významné prieniky. 

Na základe výstupov z regiónov je zostavený na základe zhody  17 prítomných z 20 poskytovateľov poskytovateľov SVI postup práce pri poskytovaní SVI.